Integritetspolicy

När du är i kontakt med oss, till exempel genom att du besöker våra webbplatser eller genomför köp i våra webbutiker, vare sig du är privatperson eller fungerar som kontaktperson för en företagskund eller leverantör, behandlar Brav dina personuppgifter. Brav behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Nedan hittar du därför information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi gör detta och dina rättigheter med avseende på behandlingen av personuppgifterna.

1. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar är Brav Norway AS (hädanefter Brav).

Bravs kontaktuppgifter är:

Adress: Snølrystallen 11, 1470 Lørenskog, Norway

E-post: [email protected]

Organisationsnummer: 920 404 499

Om du har frågor eller kommentarer kring vår behandling av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter kan du kontakta [email protected].

2. Detta används dina personuppgifter till

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i följande syften:

 • För att etablera och administrera kundrelationen. För att etablera och administrera relationen med dig som kund behandlar vi dina allmänna kontaktuppgifter, som namn, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter. Vi sparar även den IP-adress som används vid beställningen. Den rättsliga grunden för behandlingen för dig som konsument är att fullgöra det avtal vi har ingått med dig. Om du är kontaktperson för en företagskund/leverantör är den rättsliga grunden ett berättigat intresse.
 • Vi samarbetar med erkända transportörer för transport av era beställda varor. I samband med detta tillgängliggör vi personuppgifter (namn, adress och telefonnummer) som behövs för att dessa ska kunna leverera varorna till dig. Den rättsliga grunden för behandlingen är att fullgöra vårt avtal med dig.
 • Lagring av beställnings- och fakturahistorik. Vi sparar beställningsinformation för användning i bokföring, avgiftshantering och eventuell garanti-/returhantering. Behandlingen är antingen nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som konsument eller vårt berättigade intresse när du är kontaktperson för en företagskund/leverantör.
 • Utskick av marknadsföringsmeddelanden, nyhetsbrev och annan relevant information om vår verksamhet. Vi behandlar ditt namn och din e-postadress för att kunna kommunicera erbjudanden, tips, nyheter, tävlingar eller annat som vi tror är relevant för dig. Behandlingen sker på grundval av samtycke från den som mottar marknadsföringskommunikationen, oftast konsumenten eller kontaktpersonen hos en affärskund.
 • Marknadsföring på våra egna digitala ytor. För att din kundupplevelse ska bli så bra som möjligt vill vi marknadsföra våra produkter och tjänster genom att anpassa innehållet på våra webbplatser baserat på dina personuppgifter, inställningar, preferenser och köp- och användningsmönster. Vilken information som används beror på huruvida du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller om du är en kund eller besökare. Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse.
 • Marknadsföring på andras digitala ytor. För att säkerställa att vi visar dig relevanta annonser på andra digitala ytor sammanställer vi personuppgifter som vi har om dig och kopplar din e-postadress och ditt mobilnummer med motsvarande identifierare och personuppgifter i den aktuella kanalen. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Baseras marknadsföringen på cookies gäller vår cookiepolicy.
 • Information om potentiella kunder och leverantörer. Av kommersiella skäl behandlar vi kontaktinformation som namn, telefonnummer och e-postadress om potentiella kunder och leverantörer. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att tillvarata kommersiell information i vår verksamhet.
 • Rekrytering. Om du söker någon av våra tjänster eller skickar in en spontanansökan kommer vi att behandla de personuppgifter du skickar till oss i exempelvis ditt CV, din ansökan, dina intyg, din intervju, eventuell information från dina referenser, interna bedömningar/intervjuanteckningar, eventuella personlighets- och färdighetstester. Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett eventuellt avtal ingås med Brav. Om du samtycker till det behåller vi ansökningsdokumentationen efter att en rekryteringsprocess har avslutats för att kunna utvärdera dig för andra relevanta befattningar på Brav.
 • Säkerhet. För att garantera säkerheten i alla våra tjänster och för att detektera eller förebygga olika typer av missbruk av våra tjänster behandlas serverloggar, tillgängliggöranden, utredningar och uppföljning av säkerhetsincidenter etc. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att bland annat avslöja bedrägerier eller missbruk av våra tjänster eller betalningsmetoder. Vi har bedömt att denna behandling är nödvändig för att säkerställa informationssäkerheten och förhindra obehörigt tillgängliggörande av personuppgifter.

3. Cookies

På vår webbplats använder vi vissa cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du läser in en webbplats. Dessa används bland annat för att förbättra din användarupplevelse och komma ihåg vem du är, så att du förblir inloggad.

Syftet med cookies är att ge webbutiken grundläggande funktioner som sessionshantering, analys, personanpassning och marknadsföring.

Förstapartscookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Tredjepartscookies används för analys, marknadsföring och personlig anpassning av webbplatsen.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår användning av dessa cookies genom att gå in på dina webbläsarinställningar och rensa data om cookies.

4. Personuppgiftsutlämning till andra

Vi kommer inte att lämna ut eller föra över dina personuppgifter till andra såvida det inte finns en rättslig grund eller ett lagstadgat åläggande för sådant tillgängliggörande.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett säkert sätt måste Brav i viss utsträckning anlita tredje part för att behandla personuppgifter för vår räkning. När detta är nödvändigt säkerställer vi att dessa tredje parter genom ett personuppgiftsbiträdesavtal uppfyller våra och gällande lagstiftnings krav på behandling och användning av personuppgifter.

Betallösningen för handeln i vår webbshop drivs av Klarna. Vi lämnar ut personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra betalningsuppdraget till Klarna. Klarna fungerar som personuppgiftsansvarig för och samlar själv in den information som krävs för att göra affärer med banken. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas eget integritetspolicy.

Betallösningen för handeln i vår webbshop drivs av tredje part. Vi lämnar ut personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra betalningsuppdraget. Betalningslösningen samlar in och fungerar som personuppgiftsansvarig för den information som krävs för att göra affärer med banken.

All behandling av personuppgifter som vi gör sker inom EU/EES.

5. Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter hos oss så länge det är nödvändigt för det syfte som personuppgifterna samlades in för.

Detta innebär till exempel att personuppgifter som vi behandlar på grundval av ditt samtycke raderas om du återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig raderas när avtalet är genomfört och alla skyldigheter som följer av avtalsförhållandet är uppfyllda. Personuppgifter som vi behandlar för att uppfylla en rättslig förpliktelse från myndigheterna raderas när lagen bestämmer det. Detta gäller exempelvis bokförings- och redovisningsregler.

6. Dina rättigheter

Du har som registrerad person hos Brav många rättigheter när personuppgifter om dig behandlas. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via e-post eller telefon. Vi kommer att svara på din förfrågan så fort som möjligt och senast inom en månad. Vi ber dig bekräfta din identitet eller lämna ytterligare information innan vi låter dig utöva dina rättigheter gentemot oss. Detta gör vi för att säkerställa att vi endast ger dig tillgång till dina personuppgifter – och inte till någon som utger sig för att vara dig.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta [email protected]. Vill du avanmäla dig från vårt nyhetsbrev är det enklast att klicka på avregistreringslänken i vårt nyhetsbrev.

6.1 Insyn i egna personuppgifter

Du har rätt att få insyn i dina personuppgifter, som till exempel:

 • vilka personuppgifter som finns registrerade om dig
 • information om varifrån personuppgifterna har samlats in
  vad personuppgifterna ska användas till
 • till vem personuppgifterna lämnas ut
 • hur länge dina personuppgifter lagras

6.2 Korrigering och rättelse av personuppgifter

Du kan begära att vi rättar eller kompletterar personuppgifter som är vilseledande eller felaktiga.

6.3 Radering av personuppgifter

Du kan också be oss att radera dina personuppgifter i vissa situationer. Om det finns en rättslig grund för vidare behandling, till exempel i bokföringslagen, kan det finnas anledning att inte radera vissa personuppgifter.

6.4 Begränsa behandlingen av personuppgifter

I vissa fall kan du begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta gäller om:

 • du anser att personuppgifterna är felaktiga
 • du invänder mot behandlingen

6.5 Invända mot behandling

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, om vi behandlar personuppgifter om dig baserat på våra tjänster eller på en intresseavvägning (berättigat intresse).

6.6 Dataportabilitet

För de tjänster för vilka vi behandlar uppgifter om dig som grundat sig på samtycke av avtal kan du begära att vi överför uppgifter om dig till dig eller annan leverantör.

7. Klagomål

Vi hoppas att du meddelar oss om du har frågor kring behandlingen av dina personuppgifter eller anser att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Du kan enkelt kontakta oss genom att skicka e-post till [email protected]. Du kan även lämna in ett klagomål på vår behandling av personuppgifter till Datainspektionen.

8. Förändringar

Om det skulle ske en ändring av våra tjänster, behandlingen eller ändringar i regelverket för personuppgiftsbehandling kan detta innebära att vi måste uppdaterar vår integritetspolicy så att den återspeglar den faktiska personuppgiftsbehandlingen. Uppdaterad information kommer alltid att finnas lätt tillgänglig på vår hemsida. Vid väsentliga ändringar kommer vi att informera dig via de kontaktuppgifter vi har om dig.